Course sections

Buổi 2 - Cắt ghép hình ảnh phối cảnh cơ bản

Bài tập thực hành phối cảnh 01

Lưu ý trong bài học:

Các bạn học viên nhớ sử dụng OPACITY để là trong suốt layer khi thực hiện cắt ghép hình ảnh.